تا ۵۰٪ تخفیف خدمات گردشگری در کیش رزرو کنید
Toggle Bar
اجاره مازراتی درتهران

اجاره مازراتی در تهران
اجاره 24 ساعت: 4.500.000 تومان
اجاره یک هفته: 32.500.000 تومان
اجاره یک ماه: 95.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره پورشه در تهران

اجاره پورشه پانامرا در تهران
اجاره 24 ساعت: 3.500.000 تومان
اجاره یک هفته: 22.500.000 تومان
اجاره یک ماه: 90.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره BMW z4 درتهران

اجاره BMW Z4 در تهران
اجاره 24 ساعت: 850.000 تومان
اجاره یک هفته: 5.200.000 تومان
اجاره یک ماه: 20.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره بنز در تهران

اجاره بنز E200 در تهران
اجاره 24 ساعت: 1.400.000 تومان
اجاره یک هفته: 9.100.000 تومان
اجاره یک ماه: 30.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره بنز s در تهران

اجاره بنز S در تهران
اجاره 24 ساعت: 25.000.000 تومان
اجاره یک هفته: 16.100.000 تومان
اجاره یک ماه: 55.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره بنز لگسوس RX در تهران

اجاره بنز E200 در تهران
اجاره 24 ساعت: 800.000 تومان
اجاره یک هفته: 5.250.000 تومان
اجاره یک ماه: 18.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره بنز BMW X6 در تهران

اجاره BMW X6 در تهران
اجاره 24 ساعت: 2.500.000 تومان
اجاره یک هفته: 16.000.000 تومان
اجاره یک ماه: 60.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره لندکروز در تهران

اجاره لندکروز در تهران
اجاره 24 ساعت: 600.000 تومان
اجاره یک هفته: 3.500.000 تومان
اجاره یک ماه: 15.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره سانتافه new در تهران

اجاره سانتافهNEW در تهران
اجاره 24 ساعت: 400.000 تومان
اجاره یک هفته: 2.450.000 تومان
اجاره یک ماه: 9.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره ماشین رنجرور در تهران

اجاره رنجرور در تهران
اجاره 24 ساعت: 500.000 تومان
اجاره یک هفته: 3.150.000 تومان
اجاره یک ماه: 12.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره هامر در کیش

اجاره هامر در تهران
اجاره 24 ساعت: ?? تومان
اجاره یک هفته: ?? تومان
اجاره یک ماه: ?? تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره آزرا در کیش

اجاره آزرا در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.750.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره fj crouse در تهران

اجاره FJ کروز در تهران
اجاره 24 ساعت: 600.000 تومان
اجاره یک هفته: 4.000.000 تومان
اجاره یک ماه: 15.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره پرادو در تهران

اجاره پرادو 2در در تهران
اجاره 24 ساعت: 550.000 تومان
اجاره یک هفته: 3.500.000 تومان
اجاره یک ماه: 14.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره پرادو 4در در تهران

اجاره پرادو4در در تهران
اجاره 24 ساعت: 650.000 تومان
اجاره یک هفته: 4.200.000 تومان
اجاره یک ماه: 16.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره ورا کروز در تهران

اجاره ورا کروز در تهران
اجاره 24 ساعت: 500.000 تومان
اجاره یک هفته: 3.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 15.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره موهاوی در تهران

اجاره موهاوی در تهران
اجاره 24 ساعت: 600.000 تومان
اجاره یک هفته: 4.500.000 تومان
اجاره یک ماه: 16.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره سورتو در کیش

اجاره سورنتو در تهران
اجاره 24 ساعت: 500.000 تومان
اجاره یک هفته: 3.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 15.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره ماشین تاروس در تهران

اجاره تاروس در تهران
اجاره 24 ساعت: ??? تومان
اجاره یک هفته: ??? تومان
اجاره یک ماه: ??? تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره کدنزا در تهران

اجاره کدنزا در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.100.000 تومان
اجاره یک ماه: 4.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره فورد ایج در تهران

اجاره فورد ایج در تهران
اجاره 24 ساعت: ??? تومان
اجاره یک هفته: ??? تومان
اجاره یک ماه: ??? تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره بنز 206 در تهران

اجاره 206 در تهران
اجاره 24 ساعت: 100.000 تومان
اجاره یک هفته: 700.000 تومان
اجاره یک ماه: 2.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره سانتافه در کیش

اجاره سانتافه در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.900.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره اپتیما در کیش

اجاره اپتیما در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.750.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره مورانو در کیش

اجاره مورانو در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 7.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره کمری جدید در تهران

اجاره کمریNEW در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 7.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره توسان در کیش

اجاره توسان در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.750.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره کمری در تهران

اجاره کمری در تهران
اجاره 24 ساعت: 250.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.240.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره مزدا در تهران

اجاره مزدا3 در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 7.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره اسپرتج در تهران

اجاره اسپرتج در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.750.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره مزدا3 NEW در تهران

اجاره مزدا3 NEW در تهران
اجاره 24 ساعت: 300.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.900.000 تومان
اجاره یک ماه: 7.500.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره ماشین الانترا در تهران

اجاره الانترا در تهران
اجاره 24 ساعت: 350.000 تومان
اجاره یک هفته: 2.300.000 تومان
اجاره یک ماه: 9.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

اجاره ماکسیما در تهران

اجاره اجاره ماکسیما در تهران
اجاره 24 ساعت: 250.000 تومان
اجاره یک هفته: 1.540.000 تومان
اجاره یک ماه: 6.000.000 تومان

اجاره کنید:  02144668050

 

      شماره‌های تماس جهت اجاره ماشین در تهران 02144668050 می‌باشد.

      شماره‌ تماس بخش پشتیبانی اجاره ماشین در تهران 09128886065 می‌باشد.

    • همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و گواهینامه الزامی است.
    • صدور یک فقره چک بانکی در وجه شرکت رنت کارتهران بابت خسارات احتمالی وارده بر خودرو.
    • چک یا وجه ضمانت هنگام تحویل خودرو به شرکت، به مستاجر مسترد می‌گردد.
    • قیمت مذکور برای ۲۴ساعت از زمان تحویل خودرو می‌باشد.
    • لطفا قبل از واریز وجه برای اجاره ماشین در تهران با شرکت تماس بگیرید.اجاره ماشین دتهران-اجاره ماشین تهران-اجاره خودرو تهران-اجاره ماشین ارزان تهران-اجاره لامبورگینی در تهران-رنت ماشین تهران-اجاره اتوموبیل تهران-تهران اجاره ماشین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید